Så här åtgärdar du ofullständigt anslutningsfel på din Samsung Galaxy Note 8 (enkla steg)

När din Samsung Galaxy Note 8 visar ett ofullständigt anslutningsfel när du surfar på Internet kan det innebära en isolerad fråga på webbplatsen du försöker komma åt som när servern för närvarande inte är tillgänglig. Bortsett från tidsintervall för serveranslutning kan säkerhetsimplementeringar på vissa webbplatser också beaktas bland andra orsaker. Vissa webbplatser ställer strikta åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst och säkerställa säkerheten. Andra faktorer är mjukvaruproblem och fel på själva enheten. Generellt är problemet hänförligt till mjukvaran, så det är likriktat. Framhävt nedan är förslag på lösningar och potentiella lösningar du kan försöka när du kommer att stöta på ett ofullständigt anslutningsfel på din Samsung Galaxy Note 8.

Innan du går vidare, om du hittade det här inlägget eftersom du försökte hitta en lösning på ditt problem, försök sedan besöka vår felsökningssida, eftersom vi redan har tagit upp de flesta vanliga rapporterna till telefonen. Vi har redan tillhandahållit lösningar på några av de problem som rapporteras av våra läsare, så försök hitta problem som liknar din och använd de lösningar vi föreslog. Om de inte fungerar för dig och om du behöver ytterligare hjälp fyller du i vårt Android-frågeformulär och trycker på Skicka.

Så här felsöker du ofullständigt anslutningsfel på Galaxy Note 8

Innan du börjar felsökning, försök att starta om din trådlösa router eller modem. Detta kommer att uppdatera och starta om den huvudsakliga källan till din Internetanslutning hemma. För att göra det, leta reda på strömbrytaren / slå på din trådlösa router eller modem och tryck sedan på / glida för att stänga av den. När den är avstängd kopplar du ut adapterns adaptrar från strömkällan i ca 30 sekunder till 1 minut. Efter den förflutna tiden, koppla in den igen och tryck sedan på strömbrytaren / strömbrytaren för att slå på igen. Vänta tills alla ljusindikatorer på ditt modem / trådlösa router blir stabila. Om du ser något rött ljus på din router / modem, kontakta din Internetleverantör för att kontrollera nuvarande status för ditt konto och nätverkstjänster. Om allt är okej efter att omstart av modem / router, kontrollera och se om det stabiliserar din anslutning. Om inte, fortsätt sedan och börja felsöka programvaruproblem på din telefon som kan ha orsakat felet.

Första lösningen: Starta om din telefon (mjuk återställning).

Den allra första lösningen att försöka är en mjuk återställning eller omstart av enheten. Mindre programvarufel som överskrids slumpmässigt behandlas vanligen om en omstart, och därför måste ett måste om det fortfarande är första gången du stöter på ett ofullständigt anslutningsfel på din Galaxy Note 8. Det här påverkar inte din sparade data och personlig information från internminnet, så du behöver inte skapa säkerhetskopior. Här är hur:

 1. Tryck och håll ned strömbrytaren tills avstängningsprompten visas.
 2. Tryck på Starta om från menyalternativen.
 3. Tryck på Starta om igen för att bekräfta.

Vänta tills telefonen är klar igen och försök sedan ansluta online för att se om problemet är löst.

RELEVANTA POST:

 • Så här fixar du din Samsung Galaxy Note 8 som håller kraschar och fryser [Felsökningshandbok]
 • Samsung Galaxy Note 8 låter, fryser och visar "Tyvärr har inställningarna slutat" fel [Felsökningshandbok]
 • Samsung Galaxy Note 8 visar att "Tyvärr har Chrome slutat" fel [Felsökningshandbok]
 • Samsung Galaxy Note 8 håller poppar upp "Tyvärr har telefonen slutat" fel [Felsökningshandbok]
 • Varför kraschar Facebook-appen hela tiden på Samsung Galaxy Note 8 och hur man åtgärdar det? [Felsökningsguide]

Andra lösningen: Stäng Wi-Fi av och på igen.

Små glitchar i telefonens nätverkssystem kan också utlösa slumpmässiga fel som att detta inträffar vid någon tidpunkt. Ofta behandlas sådana fel genom att stänga av Wi-Fi i några sekunder och sedan sätta på igen. Det är ett enkelt trick som har hjälpt många människor som hanterade olika typer av nätverksproblem på sina respektive enheter. Om du vill prova, så här är hur det görs:

 1. Dra upp på en tom plats från startskärmen för att öppna Apps- facket.
 2. Tryck på Inställningar .
 3. Tryck på Anslutningar.
 4. Tryck på Wi-Fi.
 5. Byt Wi-Fi-omkopplaren för att stänga av den.
 6. Efter 30 sekunder, tryck på strömbrytaren för att slå på Wi-Fi igen.

Alternativt kan du växla flygplansläge på din anteckning 8 till och från.

 1. Navigera till Apps-> Inställningsmenyn .
 2. Tryck på Sök .
 3. Sök sedan och välj Flygplansläge.
 4. Tryck på reglaget för att aktivera flygplansläge . Om du gör det stängs automatiskt av anslutningsfunktioner, inklusive Wi-Fi och Bluetooth.
 5. Efter 30 sekunder trycker du på skjutreglaget för flygplansläge för att stänga av det igen och återaktivera anslutningsfunktioner på enheten.

Återanslut till ditt Wi-Fi-nätverk och se om allt redan fungerar korrekt.

Tredje lösningen: Ta bort Wi-Fi-nätverk (er) och anslut sedan igen.

För att styra skadade nätverk utifrån möjliga utlösare kan du försöka radera trådlösa nätverk från din Galaxy Note 8 och återansluta till ditt nätverk som om det är första gången du ansluter till den. Följ bara dessa steg för att komma igång:

 1. Öppna Apps- facket genom att dra upp på en tom plats från startskärmen.
 2. Navigera sedan till Inställningar-> Anslutningar.
 3. Tryck på Wi-Fi.
 4. Tryck på Wi-Fi-omkopplaren, om det behövs. En lista över nätverk fyller sedan.
 5. Tryck och håll kvar på Wi-Fi-nätverket som du vill radera.
 6. Tryck sedan på Glöm nätverk.

Det valda nätverket kommer då att tas bort. Du kan välja att radera alla listade nätverk om du vill förhindra att någon av dem orsakar konflikter. Starta om telefonen när du är klar med att ta bort alla trådlösa nätverk.

 1. Efter omstart, gå tillbaka till Apps-> Inställningar-> Anslutningar-> Wi-Fi- menyn.
 2. Tryck sedan på Wi-Fi-omkopplaren för att aktivera Wi-Fi och visa listan över tillgängliga trådlösa nätverk.
 3. Tryck för att välja önskat nätverk som du vill ansluta till.
 4. Ange nätverkslösenordet, om du blir ombedd.
 5. Tryck sedan på Anslut för att bekräfta.

Vänta tills telefonen är ansluten och försök sedan se om det blir av med felet.

Fjärde lösningen: Återställ nätverksinställningar.

Nätverksfel inklusive detta kan uppstå på grund av felaktiga nätverksalternativ som valts eller felaktiga inställningar. Det kan hända när en felaktig programvara automatiskt implementeras på enheter med automatisk uppdateringsinställningar. För att försäkra dig om att detta inte orsakar problem som anslutningsminskningar, försök att återställa nätverksinställningarna på din Galaxy Note 8 och konfigurera nödvändiga alternativ manuellt med dessa steg.

 1. Dra upp eller ner från mitten av startskärmen för att komma till skärmen för appar.
 2. Tryck på Inställningar .
 3. Tryck på Allmän hantering.
 4. Tryck på Återställ.
 5. Välj alternativet Återställ nätverksinställningar.
 6. Granska meddelandet och tryck sedan på Återställ inställningar för att fortsätta.
 7. Om du uppmanas ange ditt lösenord, PIN eller mönster för enheten.
 8. Tryck sedan på Återställ inställningar för att bekräfta.

Vänta tills återställningen av nätverksinställningarna är klar och sätt sedan in och anslut till ditt Wi-Fi-nätverk igen.

Femte lösningen: Torka cachepartitionen.

Innan du utför en huvudåterställning kan du prova att torka cachepartitionen på din Galaxy Note 8 om det ofullständiga felet kvarstår efter att du utförde tidigare metoder. Om du gör det kommer systemet att korrigera systemdata utifrån möjliga utlösare. Så här är det gjort:

 1. Slå av enheten.
 2. Håll volymen upp, hem (Bixby) och strömknapparna samtidigt i några sekunder.
 3. Släpp alla knappar när den gröna Android-logotypen visas efter installationsinstallationssystemets uppdateringsetikett .
 4. Tryck flera gånger på volym ned-tangenten för att bläddra till och markera radera cache-partitionen från alternativen för återställning av Android-system.
 5. Tryck på strömbrytaren för att bekräfta valet.
 6. Tryck på knappen Volym ner tills Ja är markerat och tryck sedan på strömbrytaren för att bekräfta.
 7. Låt din telefon slutföra att torka cachepartitionen. Du kommer att veta när det är klart om Reboot-systemet nu är markerat.
 8. Tryck sedan på strömbrytaren för att starta om enheten.

Att torka cachepartitionen påverkar inte data lagrad i telefonens interna minne. Det tar bara bort systemets cachepartition från cachade filer, inklusive skadade data som kan ha orsakat vissa appar eller systemfunktioner att bli oregelbundna.

Andra alternativ

 • Uppdatera mjukvara. Installera den senaste mjukvaruversionen för din telefon kan också hjälpa till, särskilt om problemet utlöses av programvarufel. Nya uppdateringar erbjuder inte bara nya funktioner utan innehåller även korrigeringsflikar för att hantera befintliga fel som orsakar problem på en viss enhet. Efter att ha sagt det, kolla efter och installera ny uppdatering tillgänglig för din not 8.
 • Huvudåterställning. En fullständig systemåterställning kan betraktas som din sista utväg vid hantering av komplexa systemfel. Om felet fortsätter efter alla tidigare lösningar kan det vara ett mer invecklat programvaruproblem som kräver fullständig systemrening.
 • Service. Om inget hjälper och du har inga fler alternativ kvar, är det dags att fråga en tekniker hjälp. Du kan kontakta din nätoperatörs tekniska support för ytterligare hjälp när du utför mer avancerade felsökningsförfaranden eller besöka närmaste Samsung-servicecenter på plats och låt tekniker kontrollera din enhet istället.